מורה למדעים חקלאות וסביבה
  www.michaelstriem.022.co.il
ד"ר מיכאל שטרים Dr. Michael Striem
יום ג', טז’ בתשרי תשע”ט
    דף הבית  |  אודות  |  מורה  |  מרצה  |  מטפח  |  קורות חיים  |  אנגלית  |  יצירת קשר  |  אישי תחביבים ועוד  
דר' מיכאל שטרים רכש את תעודת ההוראה במסלול להסבת אקדמאים להוראת מדעים במכללת סמינר הקיבוצים. הלימודים וההכשרה תרמו באופן משמעותי ליכולת ההוראה בפועל בהרחבת עולם המושגים האקדמיים ופתיחת צוהר לעולם היחסים של מורה-תלמיד. חשיבות הנרטיב הייתה נקודת מפנה עבור אקדמאי, חוקר, שהורגל בהסתכלות הממוצעת עם סטיית-תקן והבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית.

בנימה אישית: במסלול הסבה של אקדמאים יש לצפות לממוצע גילאים גבוה מזה שבמסלול רכישת תואר ראשון או אפילו שני בחינוך או הוראה, אך נראה לי שלא היו הרבה סטודנטים בגילאי ה-60 :) כבר מבחינה זו היו עבורי הלימודים בסמינר הקיבוצים חוויה מאד מרעננת ומרנינה. הלימודים וההכשרה תרמו לי באופן משמעותי ליכולת ההוראה בפועל, הן בהרחבת עולם המושגים האקדמיים והן על ידי פתיחת צוהר לעולם היחסים של מורה-תלמיד (חונך-חניך). ההבנה של חשיבות הנרטיב האישי והרגעי הייתה אבן דרך ונקודת מפנה עבור אקדמאי, חוקר, שהורגל בהסתכלות הממוצעת עם סטיית-תקן והבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית. ברצוני להוקיר מספר דמויות מרכזיות שהשפיעו עלי במהלך שנת הלימודים בסמינר הקיבוצים. ד"ר ליאורה ביאלר, הייתה רכזת המסלול להסבת אקדמאים להוראת מדעים, (הדרכה פדגוגית, מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ואמנות, וגם פיתוח מקצועי, מרכז מורים ארצי מו"ט חט"ב, מכון ויצמן למדע). מן השעור הראשון ראיתי בליאורה "מורה-לדוגמה". באופן מקצועי עם ידע נרחב ומעמיק בכל הנושאים בהם הדריכה, עם נסיון עשיר ויכולת הוראה מדהימה, הנחתה אותי לעשות את מה שצריך לעשות "כמו שצריך". וזה מאוד מתאים לי - כך אני בדרך כלל מנסה לנהוג. ליאורה ביקשה בתחילת השנה שנצייר איך אנו רואים עצמנו כמורים. אני אוהב 'שיעורי בית' שצריך לצייר בהם :) בסוף השנה ביקשה אותנו שוב לצייר איך אנו נראים לעצמנו כמורים. הנה שני הציורים שציירתי: האיור הראשון: Me-as-teacher 1.jpgהאיור השני: Me-as-teacher 2.jpg ד"ר ניסים אבישר, מרצה בקורס 'מחקר איכותני העבודת המחנך', פתח לי את הצוהר לעולם הנרטיב. מניסים למדתי לשים לב לאמפטיה ולא רק לסימפטיה. למדתי לקרוא טקסט, אפילו פתק של תלמיד, באופן שלא ידעתי קודם. בסיכומו של דבר בעצם למדתי את עצמי, את הסיפור של חיי :) חלק מן הדברים באים לידי ביטוי בקבצים האלו:Handout_Dr_Michael_Striem.pdf Slide_13 Education terms.jpgד"ר ליאורה גבעון-קרפ, מרצה בקורס 'מבוא למחשבת החינוך המיוחד' עזרה לי להכיר את קשיי-הלימדה (המוגבלויות) שלי, ולהבין שגם להתלמידים מאוד שונים ביכולותיהם. את עבודת הגמר בקורס זה אפשר לקרוא בקישור:Final_Special_Education_Michael_Striem.pdf ד"ר דני סימון וד"ר איילת שוסטר, מרצים בקורס 'המיגוון הביולוגי של ישראל', נתנו לי המון קצות-חוט לעולם אדיר ועשיר של יצורים וסביבות. התחלתי להבין את מורכבות הביולוגיה כפי שהיא באה לידי ביטוי במיגוון הביולוגי, באיזון העדין בין קידמה ושימור, בסכנה למינים קיימים עם יבוא ופלישה של מינים אחרים. ד"ר מירי דרסלר, מרצה בקורס 'פיתוח חשיבה בהוראת המדעים' העניקה לי יכולת לנתח ולהכין תכניות לימוד ומערכי שיעור, עם כלים ודרכים להגביר את החשיבה במקצועות המדעיים, וזה כולל גם את העבודה בגינה הלימודית. עידוד שאילת שאלות, גם אם אין להן תשובות מידיות.אורית יריב הצליחה ללמד אותי לשון. לא יאומן!ד"ר רזי גורן, מרצה בקורס 'סוגיות במחשבת החינוך' נתן לי את ההכרה שחינוך מתקיים כאשר נוצר דיאלוג אמיתי בין חונך לחניך. עבודת סיום החינוך כדיאלוג מיכאל שטרים.pdf ד"ר רז חן-מוריס, מרצה בקורס 'פילוסופיה של המדע' נתן לי פרספקטיבה על ההתפתחות המדעית, הפילוסופיה והרעיונות שעמדו, ועומדים מאחורי התחום הרחב של מדע. מרתק!פילוסופיה של המדעים עבודת גמר מיכאל שטרים 4ג.pdfלימודי ההסבה של האקדמאים להוראת מדעים היו עבורי חוויה נהדרת. פעם ראשונה בחיי שבאמת נהנייתי ללמוד! עם ההנאה באה גם ההצלחה. ציונים כמו שקיבלתי עכשיו עוד לא קיבלתי מעולם. SMenuBarReport20October2013.pdfתעודת ההוראה: Teacher_Diploma_2014.pdf