ד"ר מיכאל שטרים Dr. Michael Striem

מורה למדעים חקלאות וסביבה

מורה למדעים (ביולוגיה, בוטניקה, חקלאות וסביבה)

דר' מיכאל שטרים הוא מורה מוסמך בכיר עם רשיון להוראת מדעים בכיתות ז' עד י"ב. "המורה מיכאל" אהוד מאוד על תלמידיו. השעורים בגינה הם חוויה מעשית ולימודית ותמיד "הצלצול בא מוקדם מדי".

מורה

מורה מוסמך בכיר להוראת ביולוגיה, בוטניקה, מדעים, חקלאות וסביבה

דר' מיכאל שטרים רכש את תעודת ההוראה במסלול להסבת אקדמאים להוראת מדעים במכללת סמינר הקיבוצים. הלימודים וההכשרה תרמו באופן משמעותי ליכולת ההוראה בפועל בהרחבת עולם המושגים האקדמיים ופתיחת צוהר לעולם היחסים של מורה-תלמיד. חשיבות הנרטיב הייתה נקודת מפנה עבור אקדמאי, חוקר, שהורגל בהסתכלות הממוצעת עם סטיית-תקן והבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA